contact
Contact
kindjegroen
kindjerood
kindjepaars
Wie zijn wij
Foto's
Hoe we werken
Reserveren
kindjegeel

‘t Pierelierke  werkt onder toezicht van Kind & Gezin.

Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

We hebben het attest van toezicht ontvangen,

dit kan u als ouder steeds inzien in de opvang.


Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft .

*Voorschoolse opvang
Van  7.00u tot 8.45u.
*Woensdagnamiddag 
Van 12.00u tot 17.00u.
*Naschoolse opvang
Van 15.20u tot 18.30u.
*Snoezelmoment 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagnamiddag  

*Vakanties
Herfst-, krokus-, Paas- en zomervakantie.
Pedagogische studiedagen.
Van 7.00u tot 18.00u

*Plaatselijke verlofdagen
Van 7.00u tot 18.00u

 

t Pierelierke is gesloten tijdens het bouwverlof en de kerstvakantie . 
Wettelijke Belgische feestdagen:

 • Pasen en Paasmaandag
 • Feest van de arbeid: 1 mei
 • O.H.Hemelvaart + de dag erna
 • Pinksteren + Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag: 21 juli
 • O.L.V. Hemelvaart: 15 augustus
 • Allerheiligen: 1 november
 • Allerzielen : 2 november
 • Wapenstilstand: 11 november

Voor een geldige inschrijving worden 3 documenten ingevuld en ondertekend.

 • Persoonlijke fiche: Dit document bevat de belangrijkste gegevens

voor het administratieve gedeelte van uw dossier.

Het bevat algemene gezinsgegevens.

 • Kindfiche: Dit is een inlichtingsfiche voor de verantwoordelijke.
 • Contract: Dit is een overeenkomst tussen ’t Pierelierke en ouders.

 

In de vakanties doen we met de kinderen extra activiteiten.

Daarom kan je je kind niet halen of brengen tussen 9u - 12u en tussen 13u - 16u.

In de vakantie zijn we geopend van 7u tot 18u.

 

Op woensdagen,

tijdens de schoolvrije dagen en

tijdens de vakanties dienen, de kinderen zelf boterhammen mee te brengen.

pierke